Jegyzetek

Nyomtatóbarát változat
Dr. Gulácsi Zsolt
Fázisátalakulások [ps,pdf]
Dr. Kun Ferenc
Kaotikus folyamatok számítógépes modellezése [ps, pdf]
Dr. Lovas István
Asztrofizika [ps, pdf]
Fizikatörténet [ps, pdf]
Részecskefizika [ps, pdf]
Dr. Nagy Ágnes
Molekulák sűrűségfunkcionál elmélete [ps, pdf]
Dr. Sailer Kornél
A kozmológia alapjai [ps, pdf]
Általános relativitáselmélet [ps, pdf]
Bevezetés az elektrodinamikába [ps, pdf]
Bevezetés a kvantummechanikába [pdf, ps]
Bevezetés a mechanikába [ps, pdf]
Bevezetés a mechanikába II. Merevtestek és folytonos közegek [ps, pdf]
Bevezetés a statisztikusfizikába és termodinamikába [ps, pdf]
Közegek elektrodinamikája [ps]
Kvantuminformatika [pdf]
Mechanika 1. gyakorlat (oktatasi segédlet, piszkozat) [pdf]
Mértékelmélet és alapvető kölcsönhatások [ps, pdf]
Nem egyensúlyi statisztikus fizika [ps, pdf]
Relativisztikus húr klasszikus mechanikája [ps, pdf]
Renormálási csoport [ps, pdf]
Speciális relativitáselmélet [pdf, ps]
Statisztikus fizika I. [ps, pdf]
Statisztikus fizika II. [ps, pdf]
Szimmetriák I. [ps, pdf]
Szimmetriák II. [ps, pdf]
Véges hőmérsékletű térelmélet [ps, pdf]
Dr. Végh László
Civilizáció és környezete [pdf - 2014.05.04]
Egy új természetképről [pdf - 2014.04.18.]
Fenntartható élet [pdf - 2014.05.04]
Fenntartható fejlődés [pdf - 2014.05.04]
Természettörténet [pdf - 2009.04.29.]
Természettörténet matematika nélkül [pdf - 2014.04.18.]
Természettudomány és vallás [pdf - 2014.04.28.]
Természettan [pdf - 2014.04.18.]
Világszemléletünkről [pdf - 2014.04.28.]