Számítógépes modellező szakirányú továbbképzési szak

User login

Printer-friendly version

Számítógépes modellező
az elméleti fizika modelljein alapuló gyakorlat-orientált szakirányú
továbbképzési szak

A globalizálódó világban egyre nagyobb szükségünk van bonyolult rendszerek és problémák kezelésére képes hazai szakemberekre. Hallgatóink a képzés során olyan elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert, amely jól hasznosítható a műszaki és általában a gyakorlati élet valamennyi területén, valamint kutatói munkakörben dolgozó szakemberek számára. Egyre több munkáltató ismeri fel a számítógépes modellezés fontosságát, így joggal várják el a hagyományos szakmai körökben otthonosan mozgó munkatársaktól az ilyen irányú továbbképzést. A munkáltató szempontjából ugyancsak lényeges, hogy a képzés során a munkavállaló nem marad távol tartósan munkahelyétől, így a képzésben való részvétel nem ró jelentős terheket a munkahelyre.

A képzésre azoknak a diplomával rendelkezőknek a jelentkezését várjuk, akik a hagyományos osztatlan képzésben legalább főiskolai szintű, vagy az új rendszerű képzésben legalább BSc oklevelet szereztek informatikus, matematikus, fizikus, vegyész, műszaki szakok valamelyikén.  Követelmény egy programozási nyelv ismerete. Igény esetén lehetőség van olyan kurzus felvételére, mely segítséget nyújt a programozási ismeretek bővítésére.

A képzésért felelős kar: Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar
A szakért felelős oktató: Dr. Nagy Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár (anagy@phys.unideb.hu), 
DE Elméleti Fizikai Tanszék

A szak indításának tervezett időpontja: 2009. szeptember
A képzés költsége: 110.000.-Ft/félév