Dr. Sailer Kornél
egyetemi tanár, dékán

DEBRECENI EGYETEM
Természettudományi és Technológiai Kar
Elméleti Fizikai Tanszék


Levelezési cím:
4010 Debrecen, Pf. 5.

Campus:
4026 Debrecen, Bem tér 18/B., I.em. E3

Telefon: (52) 509200/11171
Fax:
(52) 415102
E-mail:
sailer@phys.unideb.hu
Web: http://www.phys.unideb.hu/~sailer
Fő kutatási terület: Nagyenergiás atommag- és részecskefizika


Szakmai önéletrajz
Publikációs lista